FATRALANDIA - agentura zážitkov


Adresa: Narcisová 1933/17, 949 01 Nitra

IČO: 50462997

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2256000000002364549001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)