Energia budúcnosti


Adresa: Robotnícka 9719, 03601 Martin

IČO: 42433754

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4011110000001332944002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)