Emergency Support, o.z.


Adresa: Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín

E-mail: emergencytn@gmail.com

IČO: 51143305

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4275000000004025194225 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)