Elixír zdravia, n.o.


Adresa: Štúrova 1861/68, 06401 Stará Ľubovňa

IČO: 52079287

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0802000000004066622759 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)