Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o.


Adresa: Plachého 3640/1D, 84102 Bratislava-Dúbravka

IČO: 45747431

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3511000000002949064878 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)