Dóra - Dénes twins with SMA, n.f.


Adresa: Školská 226/14, 946 57 Svätý Peter

E-mail: vilo.nmeth@gmail.com

IČO: 52118991

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK5309000000005152354548 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)