DONALDGYM Ludanice


Adresa: Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice

IČO: 51841975

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4756000000009169084001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)