Domov v prírode, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Domov v prírode, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Domov v prírode, n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 201, 95195 Obyce

IČO: 51302730

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4711000000002942079110 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!