Domov v prírode, n.o.


Adresa: Obyce 201, 95195 Obyce

IČO: 51302730

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4711000000002942079110 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)