Dom seniorov Harmónia n.o.


Adresa: Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 Rakovec nad Ondavou

IČO: 50729306

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9609000000005152716748 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)