Dobrovoľný hasičský zbor Svit


Adresa: Priečna 2, 05921 Svit

IČO: 001774745805

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0875000000004019419942 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)