Dobrovoľný hasičský zbor Koválov


Adresa: Koválov 181, 906 03 Koválov

IČO: 001774741016

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0775000000004023614628 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)