Dobrovoľný hasičský zbor Horovce


Adresa: Horovce 253, 07202 Horovce

IČO: 001774747296

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0309000000005165963190 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)