Dobrovoľný hasičský zbor Bziny


Adresa: Brezovecká 96/8, 02601 Bziny

IČO: 001774743104

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3775000000004019397886 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)