Dobrovoľný hasičský zbor Brvnište


Adresa: Brvnište 376, 018 12 Brvnište

IČO: 001774741815

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6075000000004019499225 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)