Dobrovoľný hasičský zbor


Adresa: Stará Bystrica, 023 04 Stará Bystrica

IČO: 001774743003

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6109000000005124209175 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)