Digitálne Zručnosti, n.o.


Adresa: Rimavská 1650/4, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 51807467

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1983300000002801514369 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)