Dieťa v ohrození, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dieťa v ohrození, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dieťa v ohrození, n. o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 274, 98552 Ružiná

IČO: 51745496

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1275000000004030010136 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!