Dieťa v ohrození, n.o.


Adresa: Ružiná 274, 98552 Ružiná

IČO: 51745496

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2752000000000017964455 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)