Diagnostika-poradenstvo-vzdelávanie Poltár


Adresa: 13.januára 716/23, 98701 Poltár

IČO: 51931567

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000005152977219 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)