Danube pura cordis


Adresa: 490, 94637 Moča

IČO: 52124479

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1702000000004201631659 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)