DanceContinent o.z.


Adresa: Sklenárova 1363/20, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov

IČO: 51889510

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6211110000001512869003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)