ČISTÝ ŽIVOT, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu ČISTÝ ŽIVOT, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali ČISTÝ ŽIVOT, n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Hliny 1412, 1707 Považská Bystrica

IČO: 51420325

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1802000000004182580453 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!