ČISTÝ ŽIVOT, n.o.


Adresa: Hliny 1412, 01707 Považská Bystrica

IČO: 51420325

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1802000000004182580453 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)