ČESKÁ OMLADINA NA SLOVENSKU


Adresa: Hlavná 70, 04001 Košice

IČO: 52021092

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8409000000005152654399 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)