CNG naša budúcnosť na cestách


Adresa: Severné Nábrežie 2635/40, 04001 Košice-mestská časť Džungľa

IČO: 51941180

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1611110000001604109001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)