City Reboot


Adresa: Hviezdna 2357/11, 94501 Komárno

IČO: 50241885

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5152000000000017292783 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)