Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika - CEREMINA, n.o.


Adresa: Hlavná 11/6, 919 25 Šúrovce

IČO: 51808960

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0302000000003986128951 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)