Centrum podpory športu


Adresa: Roľnícka 9321/187, 83107 Bratislava-mestská časť Vajnory

IČO: 51259486

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2511110000001604886003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)