Butterfly n.o.


Adresa: Svätovavrinecká 4, 04018 Košice-Krásna

IČO: 52090141

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4456000000005708087001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)