Bublifuk


Adresa: Ulica Ignáca Juračku 174/33, 90067 Láb

IČO: 52083888

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5609000000005164999511 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)