Bratislavský spolok nepočujúcich 1930


Adresa: Haanova 2694/10, 85223 Bratislava

IČO: 42128862

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6602000000002406180856 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)