Bratislavský odborový zväz vodičov Mestskej hromadnej dopravy (BOZV MHD)


Adresa: Račianska 149, P.O.BOX 37, 83154 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

IČO: 31754708

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4309000000000011469576 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)