BRATISLAVSKÁ OBČIANSKA SAMOSPRÁVA


Adresa: Česká 7/A, 831 03 Bratsialava-Nové Mesto

IČO: 45785341

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6175000000004027433031 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)