BB SPORT SK občianske združenie


Adresa: Gorkého 22, 97401 Banská Bystrica

IČO: 51970333

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7211110000001529062003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)