Atrium Svidník, n.o.


Adresa: Duklianska 653/25, 08901 Svidník

IČO: 50435752

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2102000000003770228355 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)