Atletický oddiel Žilina, o.z.


Adresa: Petzvalova 3373/39, 01015 Žilina

IČO: 51983885

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3311110000001534708008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)