ANGELINO n.o.


Adresa: Sabinovská 5050/7, 080 01 Prešov

IČO: 51117410

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6009000000005166120080 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)