Amicorum


Adresa: Tešmák č. 156, 936 01 Šahy

IČO: 52005959

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6752000000000018217099 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)