Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov


Adresa: M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov

IČO: 00416274

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IBAN číslo účtu: SK3402000000000003032622 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)