Agua proVitae, o.z.


Adresa: Čakany 10, 93040 Čakany

IČO: 51715210

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1611000000002946057832 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)