Žyvot Rusyna


Adresa: Oľšavica 1, 05373 Oľšavica

IČO: 42340641

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5311110000001208527009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)