Živá planina


Adresa: Ratkovské Bystré 156, 982 66 Ratkovské Bystré

IČO: 37819186

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7209000000000510779464 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)