ZOZI KART


Adresa: Matúškovo 346, 92501 Matúškovo

IČO: 50902881

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4211110000001546362008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)