Zelená škôlka, n.o.


Adresa: Jarná 2600/13, 01001 Žilina

IČO: 50921797

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK8511000000002942040208 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)