Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o.


Adresa: Pri Potoku 45/3, 90638 Rohožník

IČO: 51002655

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2309000000005139782142 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)