ZÁKLADNÁ ŠKOLA NOVOŤ


Adresa: Novoť 315, 02955 Novoť

IČO: 50980548

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2956000000005588094003 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)