Základná a materská škola Sielnica, n.o.


Adresa: Sielnica 10, 962 31 Sielnica

IČO: 51261171

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9283300000002701462987 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)