Záhradky Heringeš 3


Adresa: Osloboditeľov 433/42, 04017 Košice-Barca

IČO: 50843061

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000005131495720 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)