VS Golf Academy


Adresa: Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina

IČO: 42433908

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9811110000001334529005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)