Vláčikový park


Adresa: Kajal 49, 92592 Kajal

IČO: 51163080

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7756000000004985983002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)