Veselá škola o.z.


Adresa: Matice slovenskej 4760/1, 080 01 Prešov

E-mail: ozveselaskola@gmail.com

IČO: 51275805

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3956000000005493083002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)