Vages-grow, n.o.


Adresa: Hodžova 385/25, 949 01 Nitra

IČO: 51109565

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1911000000002948044920 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)